Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Home

Reading and Residencin'

Posted on August 9, 2011 at 5:50 PM

Probably not the best time to be writing this, as I’m in the grip of pre-travel anxieties, but I’m hitting the road and doing some readings in Ontario and Newfoundland this September.


First up, I’ll be on the bill for the first LitLive reading of the fall season in Hamilton. I had such a great time at GritLit a couple years back, and I’m hoping to see some familiar faces at the SkyDragon Centre.


The following week, I’ll be heading to Newfoundland, a trip I’ve wanted to take for many years. I don’t have all the details yet, but I’ll be doing a reading at the Ship Pub on the evening of September 11th. Exciting!


After that, I’ll be heading to Kent Cottage, where I’m honoured to serve as the Landfall Trust’s Writer-in-Residence. Two weeks of glorious writing solitude, broken only by walks and talks in the community of Brigus. If you’re in the neighbourhood, please come and visit. I hear the nearest grocery store is quite a ways away, so if you bring food, I’m more likely to let you in!

Categories: Readings, Events, Jenn Farrell

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

7364 Comments

Reply ByanViero
11:23 AM on November 29, 2022 
Lolita Girls Fuck Collection

loli video cp


tki.sk/4lL6N7

s.yjm.pl/BbtC

tw.uy/tw11l
Reply PatrickVox
5:34 PM on November 29, 2022 
?????-??,????,????


https://168cash.com.tw/
Reply GeorgeAmuts
7:21 PM on November 29, 2022 
Racja obierania formularzy

Elementarz: Listy s? niepodwa?alnym ekwipunkiem i potrafisz po?yka wykorzysta? na masa sposobów. Umiesz wyczerpa? reporta?e, a?eby skleci? swojsk? awantur?, nakre?li? obowi?zkowo?? a odnie?? przypowie?ci. Jednak istnieje jednorazowa rozstrzygaj?ca korzy?? zgrupowana z organizowaniem blankietów — umiesz chrupie przechwyci?. Trzymaj?c niema?o obowi?zuj?cych paszportów, mo?esz zasi??? murowa? istot? gwoli siebie za? rodowitej tabliczki. Gwa?tem chwilk? m??czy?ni rozpoczn? liczy? w twoj? opowie?? dodatkowo podbudowywa? twoj? niezgod?.
Ekspozytura 1. Na czym polega przebieg windykacji.
A?eby pozabiera? banknoty z osobnika, kto istnieje wspó?cze?ni powinien moniaki, b?dziesz potrzebowa? skolekcjonowa? chwilka symptomów. Mieszcz? one:
-Format ubezpieczenia ogólnodost?pnego niewiasty
-Praworz?dno?? konnicy respektuj kontrastowy materia? równorz?dno?ci sprzedany poprzez gabinet
- Ich rachunki tak?e wywary
-Dane otwarte d?u?nika, takie jako okre?lenie plus wzi?cie tudzie? adres
Podrozdzia? 1.2 Jak k?a?? akty.
Podczas czyszczenia papierów przylega postrzega?, by nie nadszarpn?? lub nie zagrabi? towaru. Umiesz czasami rozwa?y? zastosowanie biegu tytu?owanego „lockout”, jaki istnieje polityk? sprawiedliw? obs?ugiwan? w zamy?le kazania role, jaka egzystuje skazana grosze, do zrezygnowania przeprowadzania p?atno?ci.
Sekcja 2. Które s? okazy certyfikatów.
Gdy odbiera o skupianie za??czników, chodzi my?le? o troch? my?lach. Pocz?tkowo upewnij si?, i? teksty, jakie zadecydujesz si? zebra?, przywieraj? do samotnej z czterech liczby: historiografia, zlecenie, fakty królewskie mi?uj lektura. Po pomocnicze, wybadaj status paszportu. Skoro nakazuje sanacje kochaj naprawie, wspominaj, by wspomn?? o aktualnym w zagl?daniu produktów. Na kraniec przystaje zapami?tywa? o kanonach federalnych plus kastowych obowi?zuj?cych zajmowania dodatkowo hasania aktów. Nakazy te potrafi? si? nierównie antagonizowa? w karno?ci z schy?ku plus b?d? nastr?cza?y ekstra kieracie spo?ród Twojej karty w projekcie udzielenia wspólno?ci.
Podsekcja 2.2 Jak?e zas?ania? znane blankiety.
Je?liby maszeruje o trosk? druczków, potrafisz poczyni? chwilka idei. Drinkom z nich istnieje chowanie druków w ?agodnym krzes?u, gdzie nikt nieznany nie b?dzie mia? do nich kontaktu, przesada wspó?czesnymi, jacy wymagaj? ich do zamiarów s?usznych. Drugim stanowi podpieranie ich z dala z p?ytkiego wst?pu (np. niemowl?ta) za? rzadko nie zezwalanie nikomu zdobywa? spo?ród nich krzew usankcjonowania. Na kant miej o ratyfikowaniu jakichkolwiek w?a?ciwych dokumentów ustawowych prostym nazwaniem tak?e prekluzj? urodzenia i cudzoziemskimi nowinami udost?pniaj?cymi identyfikacj?. Poratuje wi?c os?ania? zarówno Ciebie, jako tudzie? gromadzon? kartotek? przed nieautoryzowanym wst?pem czyli uszkodzeniem.
Podrozdzia? 2.3 Jakie s? przejawy alegatów, które zasobna zwo?ywa?.
Listy wp?ywowa obiera? na mas? stylów, w ostatnim przez transliteracj?, rozumienie kochaj skanowanie. Transliteracja niniejsze przewód powielania artyku?u z jakiego? stylu do przeciwleg?ego. Wyt?umaczenie aktualne przewód interpretowania niepowtarzalnego zapewnienia ewentualnie wypowiedzi na subiektywny zbiór. Skanowanie wtedy mechanizm fotografowania respektuj wypisywania informacjach w obowi?zku zorganizowania do nich elektronowego wjazdu.
Sekcja 3. Wzorem spo?ytkowa? mechanizm windykacji do zyskiwania bilonów.
Drinku spo?ród najw?a?ciwszych rodzajów wyzyskiwania na windykacji stanowi zu?ycie ci?gu windykacyjnego do windykacji kredytów. W obecny lekarstwo umiesz wywabi? wzorem t?um kapita?ów od narodowego trasata. A?eby niniejsze wyprodukowa?, potrzebujesz zastosowa? marmurowe tudzie? aforystyczne post?pienie, upewni? si?, ?e zawierasz pozytywne zdatno?ci informacyjne plus stanowi? ugotowanym na jakiekolwiek wyzwania, jakie umiej? si? pojawi?.
Podsekcja 3.2 Niby korzysta? spo?ród przebiegu windykacji, przypadkiem zarobi? niezgorzej kapita?ów.
?eby zbi? mocno szmali na windykacji, relewantne jest, by rozporz?dza? spo?ród ci?gu windykacji w taki re?im, przypadkiem ?y? wielo?? kapita?ów. Jakim? ze wybiegów na zatem istnieje wzi?cie zawi?ych strategii smakuj mechanik. Mo?esz sporadycznie wypróbowa? wielorakie koncepcje, a?eby pog??bi? przyjacielskie potencjalno?ci na odzyskanie ostatniego, co istniejesz powinien swojskiemu trasatowi. Na przypadek umiesz zaoferowa? im nikczemniejsz? stawk? groszy doceniaj u?yczy? im wolne pomocy w konwersji zbyt ich p?atno?ci.
Dokonanie ekspozytury.
Mora?
Przebieg windykacji potrafi by? karko?omnym oraz mozolnym przeznaczeniem, jednak czasem istnie? byczym zabiegiem na uzyskanie pieni?dzy. Doznaj?c spo?ród porz?dnych druków tak?e znajomo?ci windykacyjnych, potrafisz z powodzeniem powraca? kredytów. Aplikacja odci??y Ci wykry? pomocn? za? dost?pn? spó?k? windykacyjn?, jaka b?dzie satysfakcjonowa? Twoim opresjom.

prawo jazdy kolekcjonerskie
Reply RobertGlicT
9:46 PM on November 29, 2022 
7 24 ????? ???? https://24pron.top/ ???????? ????? ???? 24 ?????

[IMAGE]

?????????? ????? 24
???????? ????? ?????? ????????? 24
????? 24 ????? ?????
????? 24 ???? ?????
????? ????? 24 click
???????? ????????? ???? ????? 24
????? ???? 24 ??????
????? 24 ????
????? 24 vip
????? ????? 24 ?????????
87ed85f
Reply MichaelPurdy
9:46 PM on November 29, 2022 
????? ???????? ?????? ?????? 365 https://porno365-zerkalo.club/ porno 365 solo

https://porno365-zerkalo.club/categories/

[IMAGE]

??????? ???? porno 365 ? ??????
????? 365 ??????? ?????
????? hd 365
porno block 365
????? ????? ????????? ??????? ???????? 365
????? 365 ????
porno365 ?????
????? 365 ??????? ??????
m porno365
la sirena porno 365
11_cf6e
Reply MichaelMaicy
9:48 PM on November 29, 2022 
????? 365 ?????? https://porno365z.com/ christie stevens porno 365

[IMAGE]

????? 365 ?????? ????
http porno365 cc movie
????? 365 ????
????? 365 ??????
????? 365 ???????
???????? ????? ????????? 365
365 hd fun porno video
jessa rhodes porno 365
skachat porno porno 365
????? 365 ?????????
b149688
Reply RiomondMit
10:33 PM on November 29, 2022 
??? ?? ??????? ?????? ????????

Nightshades for several months. As a result, the interviewee starts talking because they figure there's something wrong with the answer they have just given. Some interviews have been painful and disastrous. These can help him or her determine if you have a kidney problem. It can also help you in court should that situation arise. Women who wear tight tops that accentuate their cleavage to a job interview can kiss the job goodbye, according to a survey. A job interview is not a casual conversation between friends in bar. Conversely, don't ramble, even when there's a pause in the conversation. Even if your interviewer swears, don't get comfortable and swear, too. Rubbing your nose, even if it itches, could mean you're dishonest. If the interviewer gives you the silent treatment after you answered a question, shut your pie hole and show confidence in your previous answer. Just give enough detail to answer the question.
We adamantly refused the idea at first but Jonas was the one that convinced us it was right. Add eliminated foods back into your diet, one at a time, every four days. Others believe that foods from the nightshade family, such as tomatoes, potatoes, and peppers, aggravate their condition, although others don't notice any connection. If you think certain foods play a role in your arthritis symptoms, it is important to put them to the test. Ample amounts of tissue-building minerals in your daily diet will keep bones healthy and may help prevent bone spurs, a common complication of arthritis. This painful and debilitating joint disease is usually either classified as osteoarthritis (OA) or rheumatoid arthritis (RA). Horsetail's cornucopia of minerals, including silicon, may nourish joint cartilage. For a more contemporary twist on Halloween, give a nod to NASCAR and continue to the next page to outfit your little Dale or Danica in full racing style -- including a customized car to trick-or-treat in! Daily Mail. "How a little too much cleavage can cost you a job interview." Sept. It took 5 months to build at a cost of $1 million and is equipped with waterfalls, fountains and a 15-foot (4.5-meter) waterslide.
Some employers want to get the basics out of the way quickly. You might also want to consult your physician before undergoing reflexology. They don't want to waste anyone's time. People will tell you that you are wasting your time. The job interview is your time to shine. Try to use appropriate terminology in the interview. Although coconut oil is recommended by some people for ringworm, the treatment you use will depend on its location on your body and how serious it is, per the CDC. Reducing muscle tension will result to both physical and mental relaxation because it reduces the negative health effects of chronic stress, enabling the body to heal and relax. This treatment improves posture, relaxation, and releases muscle tension and stress. This gives you a variety of treatment options at the touch of a button. Asking about perks in the wrong way could prove disastrous. Don't clam up. Everyone has varying degrees of shyness, but you need to talk about your employment experiences concisely and in an interesting way. The key is to learn from both experiences.
Dandruff while bringing out the natural oils in the dog's fur. Move out of his space. It is important to get the maximum out of each massage session that you get. The CBD used in our massage is sourced from Colorado, Organic and THC free. Undercover officers offered masseuses money in exchange for sexual acts at a West 103rd Street massage parlor. Instead, it is a highly formal exchange where profanity is verboten. U.S. News. World Report. S. News. World Report. To borrow from John Lennon, you may say I??™m a dreamer, but I??™m not the only one, and I write for the dreamers of the world. In some instances, however, heat may aggravate a joint that's already "hot" from inflammation, as is sometimes the case with rheumatoid arthritis. What most people don't realize, however, is that there are natural herbal remedies that help relieve the pain of arthritis associated with getting older. A deficiency of essential mineralsmay be one of the causes of arthritis. What was one drop rule?
Reply ApkGamerTub
11:38 PM on November 29, 2022 
OS Google OS, ?? ????? ???? ??????? ?????????, ???? ?? ?????? ??? ??? ???? ???. ?? ????????????? ??? ????? ? ???? ???? ?? ???? ??? ????, ???? ????????.

?? ?? ?? ?? Android, ?????? ??? ????? ???? ?? ? ??.

?? ???? ????? ? ??? ? ???????? ???? Android. ???????

https://apk-gamers.mobi/%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%8
3%bc%e3%83%89-vinkle-video-editor-magic-effects-3-5-2-for-android
/
https://apk-gamers.mobi/%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%8
3%bc%e3%83%89-bike-mayhem-mountain-racing-1-5-mod-free-buy-for-an
droid/
https://apk-gamers.mobi/download-%e6%8b%9b%e5%be%85%e7%8a%b6%e3%8
3%a1%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc-%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83
%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3-37-0-mod-unlocked-for-android/
https://apk-gamers.mobi/%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%8
3%bc%e3%83%89-bloody-alice-defense-2-54-mod-1-hit-for-android/
https://apk-gamers.mobi/%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%8
3%bc%e3%83%89-game-anime-fighting-1-1-5-mod-many-money-for-androi
d/
Reply MichaelTok
12:12 AM on November 30, 2022 
?????, ? ?????? ???? ?????
_________________
olimp kz ????????? ?????? ?????? - olimp kz ????, olimp kz aviator
Reply SdvillFibrA
1:02 AM on November 30, 2022 
?????????? ??????
Tegs: ??????? ???????? https://chimmed.ru/

???????????
eppendorf
sigma aldrich ??????????? ????
Reply Williamnef
4:57 AM on November 30, 2022 
?????? ????? ???????? ???? ??? ?????????? ????? ???????? ?????????? pollusauto.ru
Reply DoyleSit
1:29 PM on November 30, 2022 
ENTER
Reply TeresaKeymn
1:56 PM on November 30, 2022 
They are the Signature Bundle (this has Nexus Plugins incorporated into it), Fruity Edition, and Creator Edition. Making allowance for the price of their payment, Fruity. FL Studio Activation Explanation is a well-rounded and unwasteful lead-pipe cinch of software, although it is above all targeted at professionals, as it may be. Existing, Lifetime Autonomous Update, and chic customers can unlock FL Studio an eye to Mac and Windows at no excess cost. Solitary commission to lead them all!
https://em-magazine.com/down/
https://turismo975.com/down/
https://clicandoeandando.com/down/

https://laptopes.com/down/
Reply JamesMub
2:59 PM on November 30, 2022 
RT News Today is the 24/7 English news channel which brings the World news.
Reply GavinLog
3:04 PM on November 30, 2022 
Hello! My name is Gavin and I'm pleased to be at jennfarrell.com. I was born in Sweden but now I'm a student at the Rice University.
I'm normally an industrious student but this term I had to travel abroad to visit my kinfolk. I knew I wouldn’t have time to complete my literature review, so I’ve found an excellent solution to my problem - ESSAYERUDITE.COM https://essayerudite.com/write-my-essay/
I had to order my paper, because I was pressed for time to complete it myself. I chose EssayErudite as my literature review writing service because it’s reputable and has a lot of experience in this market.
I received my order on time, with proper style and formatting. (literature review, 41 pages, 3 days, Master's)
I never thought it could be possible to order literature review from an online writing service. But I tried it, and it was successful!
I would doubtless advise this essay writing service to all my friends ;)
Reply Michaelowedo
3:25 PM on November 30, 2022 
In today's business world, (homepage)it's all about who you know. Making the right connections can mean the difference between success and failure. But how do you go about making those connections? That's where networking comes in.

In order to be successful in marketing, you need to understand your target audience and what they want. You also need to be able to create a campaign that is attention-grabbing and memorable. Furthermore, you need to have a clear message that you are trying to communicate to your audience. If you can do all of these things, then you will be well on your way to success in marketing.
Reply Williammip
10:59 PM on November 30, 2022 
????? ??????? ??? https://pornotubs.com/ ????? ??? ????

[IMAGE]

????? ???? ???? ? ?????
???? ???? ???? ? ??????
????? ???? ?? ??????
????? ??????? ???????? ???????
???? ???? 16
????? ???? ????? ??????
????? ???? ???????? ??????
????? ???? ??????? ??????????
????? ???? ??????
?????? ????? ????
eb92328
Reply samsungclaw.
2:24 AM on December 1, 2022 
?????? ????, ????? ?? ?????? ?????? ???????? ?????? ??? XBOX ONE ? ??????? ?????????? ???????? ??????????? ? ??????? ???????? + https://plati.market/itm/ea-sports-ufc-3-us-xbox-one-key/2892265
?????? ???? +?? xbox +one+ https://plati.market/itm/assassin-s-creed-origins-us-xbox-present
/2891230
xbox +one ???? ?????? +? ??????+ https://plati.market/itm/sonic-mania-xbox-one-kljuch/3012399
?????? far cry steam+http://mysel.ru/goods_info.php?id=2718437
xbox ?????? ???? ????????+https://plati.market/itm/3085403
xbox ????- https://mysel.ru ???????? ???????? ???????? ???????
Assassins Creed xbox one+https://plati.market/itm/2891230
Resident Evil xbox one+https://plati.market/itm/3051395
Call Of duty xbox one+ https://plati.market/itm/3105586
steam gift card turkey tl(?????? ????????? ???????? ???? ????)+https://plati.market/itm/3048052
Netflix ?????? (???????? ???? ? ?? ??????? +https://plati.market/itm/2983253
Hitman xbox One+https://plati.market/itm/3037131
Battlefield xbox one key+https://plati.market/itm/2889815
Middle-earth Shadow of Mordor Game of the Year XBOX+https://plati.market/itm/3225209
Mafia Definitive Edition XBOX CD KEY+https://plati.market/itm/3009258
???????? ????? ???? xbox+https://plati.market/itm/3076493
????????? ???? XBOX+https://plati.market/itm/3296427
The Evil Within XBOX ONE ????
Little Nightmares Complete Edition Xbox One+https://plati.market/itm/3116902
FIFA 20 XBOX ONE ???? / ???? ??? + ???????
Grand Theft Auto V / GTA 5 XBOX ONE ???????? ???? +https://plati.market/itm/3207281
Watch Dogs 2 - Xbox Live Key - +???????
The Crew 2 ?? XBOX/PC+present
Diablo III: Eternal Collection Xbox One
?Adguard Premium 1PC ?? 1 year
Thief XBOX ONE ???????? ????+https://plati.market/itm/3085162
The Division 2 XBOX+https://plati.market/itm/3116972
Call of Duty: Infinite Warfare - XBOX+https://plati.market/itm/3085403
Call of Duty: Advanced Warfare Gold Edit XBOX KEY+https://plati.market/itm/3105586
MORTAL KOMBAT 11 XBOX ONE X/S
Crysis 1,2+https://plati.market/itm/3221892
EA PLAY (EA ACCESS) 1 ????? (XBOX ONE/GLOBAL KEY)
Nintendo Switch Online Subscription 3 MONTHS/url]
?????? ?????? ??? ????????? ??????? ????? ENOT-?????? ??????(0% ????. ?????)+11 ???????? ??????
?????? ?????? ??????, ?????? ????? ??????, ?? ??????? ?? ??????? ????????? ? HOME BANK
Reply Joshua3354mus
3:12 AM on December 1, 2022 
Hello, it's my first time come here
https://sciencewiki.science/wiki/The_Lazy_Mans_Guide_To_Best_2x2_
Rubiks_Cube
https://king-wifi.win/wiki/Greatest_Cordless_Wand_Massagers_In_20
2
https://myclc.clcillinois.edu/web/jeff_test/ttttttutoring/-/messa
ge_boards/message/36212395
https://apk.tw/space-uid-3909945.html
http://www.ebaybbs.com/space-uid-105466.html

I am very happy to cme here I am very happy to cme here I am very happy to cme here I am very happy to cme here I am very happy to cme here I am very happy to cme here I am very happy to cme here I am very happy to cme here I am very happy to cme here I am very happy to cme here I am very happy to cme here I am very happy to cme here I am very happy to cme here I am very happy to cme here I am very happy to cme here I am very happy to cme here I am very happy to cme here I am very happy to cme here I am very happy to cme here I am very happy to cme here I am very happy to cme here I am very happy to cme here I am very happy to cme here I am very happy to cme here I am very happy to cme here I am very happy to cme here I am very happy to cme here I am very happy to cme here I am very happy to cme here I am very happy to cme here fc1d9fb
Reply RivkaPhaky
4:05 AM on December 1, 2022 
I like the helpful info you supply to your articles. I will bookmark your blog and check once more right here regularly. I am quite certain I'll be told lots of new stuff proper right here! Best of luck for the next!
If you should you have any ideas or tips for my new blog printable yearly calendars please share!